1.4.11

אני יודעת שסקס מוכר

נתונים:
1. סקס מוכר!
2. בר רפאלי מושלמת!(?)
3. הגודל קובע!(??)

והשאלה היא? 
האם בר רפאלי הסקסית, בגודל גוליבר, מוכפלת פי שלוש, תמכור פי שלוש גופיות?
 או אולי פי ארבע?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...